▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH ACTUAL NEWS 

Arutz Sheva TV

רעיית רה"מ באירוע השנתי של גרעין צבר של הצופים

19.08.2015 רעיית ראש הממשלה הגב' שרה נתניהו בטקס קבלת הפנים השנתית לחברי גרעין צבר של הצופים באוניברסיטת ת"א וידאו: לע"מ

JewsOnTelevision

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! Simcha - Jewish Music

Simcha channel

אוהד מושקוביץ - ברכת הבנים - ווקאלי - דוס ניוז

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! 24Jewish Recipes videos

Rosh Hashanah: קרין גורן- מתכון לעוגת דבש במיקרו במיוחד לראש השנה

kwave-flash">

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! 24Jewish funny videos

Pub sixt biggestinisrael nov2012ok

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH LIFE 

Tzion Shelanu

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Live it like a Local with Masa Israel

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

ישראל 3 The Voice - אלקנה מרציאנו - בגשם נרטב

▶   ▶  ▶Whats New! LA VIE JUIVE 

jerusalemplus tv

Le Grand Rabbin Séfarade d'Israël, le Rishon Letsion, Itzhak Yossef

Message du Grand Rabbin Séfarade d'Israël, le Rishon Letsion, Itzhak Yossef, au peuple d'Israël et aux donateurs et volontaires du Keren Hayessod à l'occasion du Nouvel An 5774

4 minutes avec le rav Ovadia Yossef chlita

4' MINUTES | Portrait vidéo exceptionnel de quatre minutes des figures les plus notables de la société israélienne. Dans cet épisode, le réalisateur et cameraman Uriel Sinai, a reçu une des rares autorisations pour filmer le Grand Rabbin Ovadia Yossef, chlita, dans son appartement et à la synagogue. Le résultat est différent de ce que nous sommes habitués à voir aujourd'hui. Rav Ovadia Yossef - Biographie : Né à Bagdad en 1920, rien ne prédestinait le Rav Ovadia Yossef à une carrière rabbinique aussi impressionnante en Israël : séfarade, aucune lignée prestigieuse et issu d'un milieu très modeste sur les berges du Tigre. La famille immigre en Terre promise en 1923.  Le clan composé de huit enfants rejoint Jérusalem où le père, Rabbi Jacob, ouvre une épicerie "Beit Israël". Très jeune, Ovadia se distingue par ses connaissances dans le domaine de la Torah. A 12 ans, il est admis à la yeshiva, Porat Yossef, seul établissement séfarade de la Palestine ottomane. Le jeune élève impressionne. Doté d'une mémoire photographique inégalée, il retient chaque commentaire rabbinique à la perfection. Tout son temps libre est consacré à la Torah. Etudiant modeste, il passe ses journées dans les librairies religieuses de Jérusalem, dévorant les ouvrages qu'il n'a pas les moyens de s'offrir. Ovadia préfère le terrain de l'étude, ses frères celui du combat contre les Anglais. Possédant un don unique, l'élève saute les étapes : il publie son premier ouvrage à l'âge de 18 ans, puis est nommé rabbin à peine deux ans plus tard. A 25 ans, il siège déjà au Beth Din (tribunal rabbinique) séfarade de Jérusalem. Un poste habituellement hors de portée pour un rabbin aussi jeune. Entre 1947 et 1950, Rav Ovadia Yossef franchit les frontières du jeune Etat hébreu balbutiant pour présider le tribunal rabbinique du Caire. Il est alors l'adjoint du grand rabbin d'Egypte. Dans un contexte politique extrêmement tendu, il fait la preuve de sa posture de leader. Il tient tête au gouvernement du Caire, refuse de faire des déclarations contre Israël et continue, malgré les menaces, à prêcher en hébreu. Son destin atteint alors les sommets. Le modeste rabbin originaire de Bagdad est nommé grand rabbin de Tel-Aviv en 1968. En 1973, il devient Rishon Letsion, titre porté par les grands rabbins séfarades en Palestine ottomane, puis en Israël. Il le reste jusqu'en 1983 car la loi limite cette fonction à deux mandats. Au-delà des titres, Rav Ovadia Yossef est considéré comme le "possek" séfarade (le décisionnaire en loi juive) le plus écouté de sa génération. Ses jugements sur la pratique religieuse apparaissent comme moins stricts que ceux de l'école lituanienne.  Lumière pour les grandes et petites questions du judaïsme, Rav Ovadia Yossef est l'auteur de dizaines de livres dont une collection d'ouvrages Yabia Omer, témoins indélébiles de ses connaissances astronomiques. En 1970, il remporte le Prix d'Israël dans le domaine de la littérature religieuse juive. Ses leçons hebdomadaires, organisées à la synagogue Yazdim à Jérusalem, sont suivies par satellite à travers tout le pays.

Mémorial de la Shoah

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

REPORTAGE : Rav OVADIA YOSSEF זצוק"ל

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JÜDISCHE NACHRICHTEN 

Israel Heute

Jüdisches Leben in Franken - 14.08.2015

Alexander Loos berichtet über das jüdische Leben in Franken und besucht das Jüdischen Museum in Schwabach

Bet Halevi - Golan Yonatan

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

  ▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH COMMUNITIES 

Ama a Tu Prójimo | Rab Yonatán D. Galed

 04.01.2015 Con amor, el hombre puede lograrlo todo. Hay que aprender a amar a los demás, pero antes, debe uno amarse a sí mismo... ¿Es posible? ¿Cómo se hace entonces? ¡La respuesta se encuentra en esta poderosa enseñanza!

San Antonio Jewish community blasted with anti Semitic graffiti

18.08.2015 A community was rocked Wednesday by what SAPD is investigating as a hate crime. The Rodfei Sholom Congregation, an Orthodox synagogue in north San Antonio woke up to realize hatred and racism is alive and well.

Breslev Español

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

eliyahu bayonah

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH CULTURE 

Forverts

Judeo Español & Jewish heritage - Israeli ethnic ensemble

Judeo Español & Jewish heritage - Israeli ethnic ensemble in Inbal dance theatre, Tel Aviv with dancer, Ifat Aaharoni. Una travesía musical a lo largo y ancho de la herencia judeo-española. ...  canción sefardí antigua en Ladino. Sefardic songs performed: La comida La manana Morenica - improvisation Tres Klavinas / Minush Me siento alegre open my sister, song of songs poem musicians: Talya G.A Solan - voice Ifat Aharoni - dance Gilad Ephrat - double bass Idan Toledano - strings instruments Aviad Ben Yehuda - percussions Pavel Levin - violin arrangements: Gilad Ephrat & Idan Toledano for more info: http:\\www.talyaga.com האנסמבל האתני הישראלי במופע לדינו המוקדש לשירת יהדות ספרד ושיר השירים בתיאטרון ענבל, סוזן דלל, ת"א 2011 השירים המבוצעים: שחרחורת טרס קלאווינס מינוש פתחי לי אחותי רעייתי מה סיאנטו אלגרה לה קומידה לה מניאנה שירה: טליה ג. סולאן מחול: יפעת אהרוני קונטרבס: גלעד אפרת כלי הקשה: אביעד בן יהודה כינור: פאבל לוין כלי מיתר: עידן טולדנו עיבודים: גלעד אפרת ועידן טולדנו

Zamir Choral Foundation

▶   ▶  ▶Whats New! JEWISH HISTORY

Jewish History Rabbi Berel Wein

Holocaust Survivor Zofia Landau Testimony (Espanol)

This testimony from Jewish Holocaust Survivor Zofia Landau is from the archive of the USC Shoah Foundation Institute. www.college.usc.edu/vhi

Holocaust Survivor Jeannette Kaufmann Testimony (Espanol)

This testimony from Jewish Holocaust Survivor Jeannette Kaufmann is from the archive of the USC Shoah Foundation Institute. www.college.usc.edu/vhi

Holocaust Survivors tell their stories

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

▶   ▶  ▶Whats New! THIS DAY IN JEWISH HISTORY

Differences Between the First and Second Temple - #14

http://JewishHistory.org The Second Temple was lacking in "The Holy Spirit". It did not have prophecy, there has been no prophecy since the prophet Malachi. Due to this, it was much harder to have leadership and direction, so corruption ensues and spirituality declined. The Eternal Flame of the First Temple did not exist in the Second Temple. This symbolized a lack of Torah and connection to G-d. We still have a reminder in Jewish synagogues of the Eternal Flame, called a "ner Tamid." The Ark of the Covenant was also missing from the Second Temple since Jeremiah buried it somewhere. This included the 10 commandments. We do have a tradition that it will eventually be rediscovered. Due to this, the Holy of Holies was essentially empty, aside from the Foundation Stone. Nowadays, it is debatable where the Rock is exactly. Physically, the Second Temple was also lacking in materials and grandeur. However- it was rebuilt many times in the 420 years that it stood. It was rebuilt by the Hasmoneans, and it was rebuilt by Herod. Herod's Temple was actually physically more beautiful than Solomon's. Despite it's renovation and rejuvenation, the Second Temple was ultimately destroyed by the Roman conquest in 70 C.E. Due to this, the Jews enter into a long and continuing exile.

▶   ▶  ▶Whats New! CHASSIDUS

Daf Yomi Rabbi Dov Linzer Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School

Rabbi Yitzchak Yosef הרב יצחק יוסף שיעור CHAZAQ

הרב יצחק יוסף בשיעור מרתק בית כנסת בית גבריאל ניו יורק קווינס אגון "חזק" Rabbi Yitzchak Yosef CHAZAQ

Costumbres en Rosh Hashaná

Cuáles son las costumbres que se hacen en la Fiesta de rosh Hashaná. Nuestras clases son los domingos, martes y jueves a las 8 pm hora de New York. Usted puede bajar las diapositivas que usamos en estas clases en nuestra pagina: www.shalomhaverim.org/clases.htm  Para Inscribirse a las Clases debe visitar nuestra pagina shalomhaverim.org y buscar el enlace correspondiente.

WATCH: Rabbi Vaknin Calling for Jewish Repentance

04.04.2015 WATCH: Rabbi Vaknin Calling for Jewish Repentance  A mystic rabbi living in southern Israel is urging all Jews to pray and repent as the third Blood Moon of a tetrad cycle approaches.  One of Rabbi Vaknin’s students, Gil Nachman, spoke to Breaking Israel News and, quoting the sage, explained that the numeric value of the Hebrew word for blood, dam, which is 44, alludes to the 44th president of the United States. Vaknin predicted that the 44th president would bring bloodshed (dam) the Jewish people. It should be noted that the rabbi made this prediction before President Barack Obama’s election to office.  Rabbi Vaknin is not alone amongst Jews in associating the current tetrad with Jewish redemption. With the first and third Blood Moons in this current tetrad cycle coinciding with Passover, and the second and fourth with the Feast of Tabernacles, the connections to times of redemption run deep.

הרב יוסף צבי בן פורת...אתר אמונה

▶ ▶ ▶more videos in this playlist

Kupat Ha'ir is the largest volunteer based charity fund supported by Jews worldwide. Kupat Ha'ir is the lifeline for thousands of needy. With offices in Israel, the U.S., Canada http://www.kupat.org